Nieuwe vermelding
  • U heeft nog geen favoriete pagina's.

Favorieten:0 pagina's

Inloggen

Stichting Kunst en Cultuur Holten

  • Bekeken: 343 x

De Stichting Kunst & Cultuur Holten organiseert als vrijwilligersorganisatie sinds 1989 culturele activiteiten.

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling voor kunst en cultuur in de gemeente Holten en omstreken, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door: het organiseren van voorstellingen op het gebied van toneel, cabaret, mime en voordrachtskunst. Het organiseren van concerten en van klassieke-en moderne muziek; Het organiseren van lezingen op het gebied van kunst en cultuur; Het organiseren van excursies naar tentoonstellingen en kunst -en cultuur uitingen in en buiten de gemeente Holten; Het ondersteunen van initiatieven en activiteiten van anderen, indien zulks past binnen de doelstelling van de stichting.

Schrijf een recensie

Uw email adres is veilig bij ons.
Afbeelding toevoegen